DySp Valentine D'Souza ಕ್ ಹಾರ್ಧಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್


DySp - Valentine D'Souza

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ವೆಲಂಟೈನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂ

ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಯಾಚ್ಯಾ Police Inspector ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ Deputy Superintendent of Police ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾಂ

 ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಜಯ್ತ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

ತಶೆಂಚ್ ಹಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಿಲಾರ್ ಮಾಂಯ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 

ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ

ಮಿಲಾರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್


News published on: 16-09-2016